Hierbij wat informatie over de organisatie van de praktijk vanaf 4 mei 2020.

In de praktijkruimte worden geen patiënten (noch begeleiders van  patiënten) ontvangen  die symptomen/klachten hebben die zouden kunnen wijzen op een COVID-19 infectie (zie helemaal onderaan). Ook personen die recent in contact gekomen zijn met een bewezen Covid-19 patiënt of personen die samenwonen met   iemand met ziektesymptomen worden gevraagd dit te melden en zijn niet toegelaten in de praktijkruimte. De  nodige adviezen,  procedures en alternatieven zal ik dan telefonisch toelichten.

Het is de bedoeling dat vanaf 4/5/20 elke persoon  met infectiesymptomen getest wordt op Covid-19.  Voor het afnemen van de test zal ik u verwijzen naar het triagecentrum of coronapunt omdat ik maar over 1 praktijkruimte beschik. De organisatie van het triagecentrum gebeurt door de Huisartsenwachtpost. Je zal er nooit terecht kunnen zonder afspraak en de nodige  afspraken worden enkel via de huisartsen geregeld.

Als je op consultatie komt bel je aan en ik kom zelf de deur opendoen. Iedereen moet voor  het binnenkomen een  mondmasker dragen. Ik zal je vragen de  handen te ontsmetten met alcoholgel. In de wachtzaal zal er maximaal  voor 3 personen plaats zijn.

- probeer stipt op tijd te komen (dus ook niet te  vroeg)

- er mag normaal gezien maar 1 persoon tegelijk de onderzoeksruimte binnenkomen

- hoogstens 1 begeleider is welkom.  Deze blijft in de wachtzaal tenzij zijn aanwezigheid in de praktijkruimte noodzakelijk is voor de patiënt.

Betalingen gebeuren best, indien mogelijk , met mobiel bancontact (smartphone).  Er is geen vast bancontacttoestel.

Gebruik voor communicatie via email  in de toekomst enkel het volgende adres:   eb.tenelet@ekirb.ekjiram     

NUTTIGE INFORMATIE: www.info-coronavirus.be

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met:

  • minstens één van de volgende hoofdsymptomen:
    hoest; kortademigheid; thoracale pijn; plots smaak-of reukverlies zonder duidelijke oorzaak;

     OF

  • minstens twee van de volgende symptomen*:
    koorts; spierpijn; vermoeidheid; neusloop; keelpijn; hoofdpijn; gebrek aan eetlust; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak**; acute verwardheid**; plotse val zonder duidelijke oorzaak**

     OF

  • verergering van chronische luchtwegsymptomen (COPD, astma, chronische hoest…).

* Bij kinderen is één enkel symptoom zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen tijdens een epidemie.

**Deze symptomen komen vaker voor bij ouderen, waar een acute infectie zich atypisch kan uiten.